Kerkberichten

Overleden
Op 27 januari is in de leeftijd van 87 jaar, mevrouw Riet van Uum─Arents overleden (Anjerstraat). Haar uitvaart was op zaterdag 1 februari in de Andreaskerk te Zevenaar, zij begraven werd op de begraafplaats aan de Arnhemseweg.

VIERINGEN

Zondag 23  februari  om  9.30 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pater G. Remmers met medewerking van het A.M.K. koor.
Intenties: Mevr. C. van Huet─Wieland, Piet Benen -jaargetijde, Thea van Haaren─van der Velden en overleden familie, Gerrit Beudel.      

Aswoensdag 26 februari  om  19.00 uur: Eucharistieviering, REGIO-VIERING.
Voorgangers: pastoor Thanh Ta en diaken  Adri van Zundert met medewerking van projectkoor Babberich.

Voor meer informatie en kerkdiensten: raadpleeg ons parochieblad  OP  WEG.         

Iedere zondag om 9.30 uur is er ook een viering in de kapel van de Pelgromhof.

Uw aandacht voor de voedselinzameling door de Voedselbank. Elke eerste zondag van de maand wordt door de Voedselbank een krat achter in de kerk geplaatst. Dus a.s. zondag kunt u hierin houdbaar voedsel deponeren ten behoeve van de Voedselbank.

Vrijwilligers gezocht
De geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin zoekt op korte termijn een aantal vrijwilligers. Actievelingen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap of de bereidheid hebben om deze betrokkenheid te ontwikkelen en interesse hebben in de (pastorale) activiteiten die ondernomen worden in, voor en door de gemeenschap.