Woord van bemoediging van de bisschoppen

De bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordanariaat spreken in een korte video een bemoediging uit naar alle gelovigen.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. De bisschoppen reiken diverse woorden uit de Bijbel aan. Tevens roepen zij in deze video op tot gebed.

Voor het bekijken van de video klikt u: Video Bisschoppen