Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus


Locatie & secretariaat

Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort
Telefoon: 026 – 311 82 50
Email: westervoort@rkliemers.nl

Medewerkers
Rineke Hetterschijt-Krechting
Els Lubbers
Ingrid ten Brinke

Het inloopspreekuur van het secretariaat is vervallen. U kunt op de volgende wijze contact opnemen:

Per email
westervoort@rkliemers.nl Deze mailbox wordt regelmatig (maar niet dagelijks) gecontroleerd.

Per telefoon
·  Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties kunt u  van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur  terecht bij het centrale secretariaat van de parochie:
0316 -52 34 68

·  Voor noodgevallen: 06 – 12 62 32 03

·  Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 9.00 tot 21.00 uur neemt u contact op via 06 – 41 26 05 49

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 20 RABO 0369 7016 15

Kosters
Leny Jansen (hoofdkoster,  06 – 41 26 05 49)
Dhr. J. Klerk