Activiteiten en evenementen

WERENFRIDUS EN DE HERBERG BIJ OMROEP GELDERLAND

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6522967/Kerk-Westervoort-zoekt-investeerder-met-zachte-kant

JUBILEUMCONCERT WERENFRIDUSKOOR AFGELAST
Het jaar 2020 had voor het Werenfriduskoor een jubileumjaar moeten worden. Alles was in gang gezet voor een viering en een lunchconcert ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in het weekend van 18 en 19 april 2020. Helaas: in maart slaat Corona toe, en we besloten direct alles te verplaatsen naar het weekend van 14 en 15 november 2020, in de hoop dat dan alles weer normaal zou zijn.

De werkelijkheid heeft ons ingehaald: het koor kan en mag voorlopig niet repeteren of zingen.Met de wetenschap dat de Werenfriduskerk in Westervoort per 1 januari 2021 wordt gesloten, heeft het koor zich op de ontstane situatie moeten beraden. Per 1 januari 2021 stopt ook onze dirigent. Daarom rest het koor niets anders dan zichzelf op te heffen.
Het lunchconcert op 15 november gaat dus NIET door! Heeft u al kaartjes bij een lid van het koor gekocht, dan kunt u dat bij datzelfde lid retourneren. Hij of zij zorgt ervoor dat u uw geld terugkrijgt.

Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar het koorsecretariaat (Tel. nr. 06 – 20 39 00 05).

Uitstelling Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning
In 2015 zijn we in de Sint Werenfriduskerk in Westervoort begonnen met het organiseren van Lichtvieringen. Een van de redenen was dat we graag elk weekend een moment willen hebben dat de kerk open is en zo mensen de gelegenheid kunnen bieden tot bezinning en gebed in de kerk. Tijdens de evaluatie van de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal trouwe bezoekers van de Lichtviering graag wil dat deze openstelling wordt doorgezet. Maar ook dat het woord Lichtviering nog steeds niet door alle parochianen wordt begrepen. Bovendien kwamen er ook voorstellen voor aanpassingen. Daarom is besloten tot een aantal wijzigingen met ingang van september. Het komende jaar organiseren we in de weekenden dat er geen andere viering wordt georganiseerd een:

Uitstelling van het Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning

Het Allerheiligste is volgens de leer van de kerk het Lichaam van Christus, in de gedaante van brood. Het is een geconsacreerde Hostie, gevat in een Monstrans. Leken mogen het Allerheiligste uitstellen maar niet de zegen er mee geven. Dat is voorbehouden aan de priester.

Tijdens de Uitstelling op deze zaterdagen is er dus geen voorganger, het gaat om gelegenheid voor gebed/bezinning/meditatie in de vertrouwde kerkomgeving. De organisatoren zorgen voor een goede sfeervolle omgeving met aangepast licht en muziek. Ze reiken wat suggesties aan in de vorm van teksten, gedichten of onderwerpen. Verder bepalen de aanwezigen zelf hoe ze invulling willen geven aan hun bezinning.

Gedurende de Uitstelling is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenkomen wanneer u wilt en weer vertrekken wanneer u wilt. Zolang het maar tussen 19:00 en 20:00 uur is.

Voor geplande vieringen locatie Westervoort  zie: Vieringenrooster

Lunch Inloophuis De Herberg
Iedere 1e zondag van de maand, lunch van 12.00 – 14.30 uur
Opgeven kan tot uiterlijk de woensdag ervoor via info@inloophuisdeherberg.nl