Activiteiten en evenementen

OKTOBER, DE MAAND VAN DE ROZENKRANS
Elke donderdag in oktober om 10.00 uur het rozenhoedje bidden in de Werenfriduskerk in Westervoort
Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich.
Op alle donderdagen in de oktobermaand willen wij graag met zoveel mogelijk mensen uit de parochie het rozenkransgebed bidden. Dus kom 7, 14, 21 en 28 oktober naar de Sint Werenfriduskerk in Westervoort. Vanaf 9.45 uur is er de gelegenheid rustig de kerk in te komen. We brengen, als je dit wilt, een bloemengroet aan Maria. Heb je een mooie bloem of tak? Neem dit gerust mee! Om 10.00 uur beginnen we met het bidden van het rozenhoedje. Na afloop zal er voor de liefhebbers koffie en thee zijn in de Herberg. Ben jij er ook bij?

 

Uitstelling Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning
In 2015 zijn we in de Sint Werenfriduskerk in Westervoort begonnen met het organiseren van Lichtvieringen. Een van de redenen was dat we graag elk weekend een moment willen hebben dat de kerk open is en zo mensen de gelegenheid kunnen bieden tot bezinning en gebed in de kerk. Tijdens de evaluatie van de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal trouwe bezoekers van de Lichtviering graag wil dat deze openstelling wordt doorgezet. Maar ook dat het woord Lichtviering nog steeds niet door alle parochianen wordt begrepen. Bovendien kwamen er ook voorstellen voor aanpassingen. Daarom is besloten tot een aantal wijzigingen met ingang van september. Het komende jaar organiseren we in de weekenden dat er geen andere viering wordt georganiseerd een:

Uitstelling van het Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning

Het Allerheiligste is volgens de leer van de kerk het Lichaam van Christus, in de gedaante van brood. Het is een geconsacreerde Hostie, gevat in een Monstrans. Leken mogen het Allerheiligste uitstellen maar niet de zegen er mee geven. Dat is voorbehouden aan de priester.

Tijdens de Uitstelling op deze zaterdagen is er dus geen voorganger, het gaat om gelegenheid voor gebed/bezinning/meditatie in de vertrouwde kerkomgeving. De organisatoren zorgen voor een goede sfeervolle omgeving met aangepast licht en muziek. Ze reiken wat suggesties aan in de vorm van teksten, gedichten of onderwerpen. Verder bepalen de aanwezigen zelf hoe ze invulling willen geven aan hun bezinning.

Gedurende de Uitstelling is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenkomen wanneer u wilt en weer vertrekken wanneer u wilt. Zolang het maar tussen 19:00 en 20:00 uur is.

Voor geplande vieringen locatie Westervoort  zie: Vieringenrooster

Lunch Inloophuis De Herberg
Iedere 1e zondag van de maand, lunch van 12.00 – 14.30 uur
Opgeven kan tot uiterlijk de woensdag ervoor via info@inloophuisdeherberg.nl