Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 25 september

Het kabinet heeft vorige week besloten met ingang van 25 september a.s. de 1,5 m maatregel los te laten ter versoepeling van de coronamaatregelen. Ook de Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij dit besluit. Wel vragen zij om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Met betrekking tot vaccineren schrijven de bisschoppen: “Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn”. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen”. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.

Een andere belangrijke versoepeling heeft betrekking op zingen:

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Andere belangrijke regels in verband met Corona vanaf 25 september:

  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
  • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.

Klik hier voor de volledige briefing van de Nederlandse bisschoppen.