Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door.

De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat fysiek een viering kan bijwonen. Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

  • Met ingang van 5 juni a.s. mogen er (maximaal) 50 personen aanwezig zijn bij vieringen. Dit aantal was 30.
  • Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen mag worden benut. Dit was 10%.

Het pastoraal team vraagt de lokale contactpersonen om na te gaan of dit van toepassing is op de kerken in hun locatie, en of dit consequentie heeft voor het aantal kerkbezoekers dat toegelaten wordt bij de te houden vieringen.

  • Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.
  • Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, Communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Voor onze parochie Sint Willibrordus geldt het vooraf reserveren voorlopig alleen voor vieringen in het Eucharistisch Centrum Andreaskerk in Zevenaar. Op andere locaties wordt bij de deur geteld.

  • De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen.
     
  • Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan. Tegen die tijd verwacht het pastoraal team weer een briefing van de Nederlandse bisschoppen en zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Voor de volledige briefing van de Nederlandse bisschoppen klik HIER.