Vorming, Bezinning & Inspiratie

PROGRAMMA  2017 – 2018

Het nieuwe aanbod zal na de zomervakantie bekend gemaakt worden.

Het pastoraal team wil flexibel in kunnen gaan op verzoeken van gemeenschappen of kleine groepen om bijeenkomsten te verzorgen rond Vorming, Inspiratie en Bezinning. Een groepje van zes geïnteresseerde mensen is voldoende om tot een afspraak te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het  Centraal Pastoraal Secretariaat