Secretariaten geloofsgemeenschappen Babberich en Herwen & Aerdt sluiten

Met het oog op de sluiting van hun kerken hebben de locatieraden van de geloofsgemeenschappen Babberich en Herwen & Aerdt besloten, dat per januari 2021 hun lokale secretariële activiteiten, zoals het aannemen van misintenties, over te hevelen naar het Centraal secretariaat van de parochie Sint Willibrordus te Zevenaar.
Contactgegevens van het Centraal secretariaat:
 
Adres:          Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar
Email:          secretariaat@rkliemers.nl
Telefoon:      0316 – 52 34 68
 
Bij overlijden/uitgeleideviering of aanvraag ziekenzegen/ziekenzalving kunt u tijdens kantooruren (ma-vrij 09.30 -12.30 uur) bellen met 0316 – 52 34 68. Buiten kantooruren belt u met een noodnummer: 06 – 12 62 32 03.