Reactie R.K. Kerk op oproep overheid

In een schrijven aan de parochies van zaterdagochtend 10 oktober jl. schrijven de Nederlandse bisschoppen:
‘In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid….’

Daarom vragen de bisschoppen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Aan de gelovigen wordt tevens gevraagd om een mondkapje te dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie (in eucharistievieringen) wordt afgedaan.
 
Ook benadrukken de bisschoppen: ‘Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen’. Samenzang blijft niet toegestaan. Hier leest u de volledige brief: Brief bisschoppen