Reactie pastoraal team en parochiebestuur op bericht bisschoppen

Ook het pastoraal team en parochiebestuur delen de bezorgdheid over het oplopend aantal besmettingen. We betonen onze verbondenheid met de werkers in de gezondheidszorg en bidden voor de slachtoffers. De adviezen van de bisschoppen willen we ten uiting brengen naar de situatie van de parochie. Dat houdt het volgende in:

1. Tot nader order vinden alle geplande lokale vieringen, dus vieringen buiten het Eucharistisch Centrum Zevenaar, plaats met maximaal 30 personen. Verder is ook hier het geldende corona-veiligheidsprotocol van de parochie van toepassing.

2. Ook de zondagse eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum Andreaskerk Zevenaar is slechts toegankelijk voor maximaal 30 personen. Om zoveel mogelijk parochianen te laten deelnemen aan de zondagse eucharistieviering, zal het pastoraal team kerkgangers uit de gehele parochie gaan uitnodigen. Dit gaat per zondag 11 oktober a.s. in. U kunt zich tot nader order dus niet aanmelden en ook niet gewoon komen zonder uitnodiging. De viering zal worden gestreamd en is zo online te volgen voor iedereen.

3. In de komende week volgen mededelingen over vieringen van Allerzielen, de Eerste Heilige Communie, Vormsel en mogelijk ook Kerst.

4. We vragen alle kerkbezoekers een mondkapje te dragen.