Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter

Alle Rooms-Katholieke parochies in Nederland hebben onlangs van de Nederlandse Bisschoppenconferentie het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ ontvangen.

Het protocol bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie. De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan, om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.

U kunt de verschillende protocollen alvast zelf bestuderen. Daarvoor gaat u naar:

-Protocol aangaande gelovigen: Gelovigen 

-Protocol aangaande bedienaren: Bedienaren

-Protocol aangaande kerkgebouwen: Kerkgebouwen 

U wordt via diverse kanalen op de hoogte gehouden, hoe deze maatregelen vorm gaan krijgen binnen onze parochie.