Protocol kerkelijk leven op 1,5 meter vanaf 1 juli 2020

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is gewijzigd per 1 juli 2020.

Het protocol bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie. Daarnaast is er een overzichtelijk schema hoe om te gaan met reserveringen volgens het protocol.
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan, om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.

Via onderstaande links kunt u de verschillende protocollen raadplegen:

-Protocol aangaande gelovigen: Gelovigen 

-Protocol aangaande bedienaren: Bedienaren

-Protocol aangaande kerkgebouwen: Kerkgebouwen 

-Schematisch overzicht reserveren: Reserveren