Pastoraal woord van kardinaal Eijk n.a.v. de opleving van het coronavirus

Kardinaal Eijk heeft n.a.v. de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode een pastoraal woord geschreven aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij begint zijn brief met: “De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden.”

In de zomer leek er enig licht aan het eind van de tunnel te komen, maar het virus leeft inmiddels weer op. Daarover zegt de kardinaal: “Zijn we als samenleving misschien te optimistisch geweest? Heeft Nederland de teugels te snel laten vieren? Het is duidelijk dat geduld niet de sterkste kant is van de hedendaagse haastige maatschappij. En dat terwijl juist deze coronaviruspandemie vraagt om volharding, een houding waarover de apostel Paulus in zijn Brief aan de Romeinen schrijft: “Volharding leidt tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” (Rom. 4,4-5).”

U kunt de gehele brief van kardinaal Eijk lezen door te klikken op:
Brief kardinaal Eijk