PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS SLUIT NEGEN KERKEN – Krimp maakt concentratie noodzakelijk

Teruglopend kerkbezoek en krimp dwingen Parochie Sint Willibrordus in de
Liemers tot ingrijpende keuzes. De komende jaren zullen negen van de dertien
kerkgebouwen hun deuren sluiten. Dat vraagt om een zorgvuldig traject.

De RK Parochie Sint Willibrordus omvat dertien geloofsgemeenschappen met nu nog elk
een eigen kerkgebouw. Het in stand houden en onderhouden van deze kerklocaties kan
de parochie zich niet meer veroorloven. Ze heeft jaarlijks een groot oplopend
exploitatietekort. Er is sprake van teruglopend kerkbezoek en een afname van deelname
aan sacramenten. Het bisdom ondersteunt het in stand houden van alle kerkgebouwen
daarom niet langer. Tevens doet het een te zwaar beroep op de draagkracht van het
pastoraal team en de vrijwilligers. Bovendien ligt de parochie in een regio, die te maken
heeft met een teruglopend bevolkingsaantal en vergrijzing. Dit alles dwingt het
parochiebestuur tot ingrijpende keuzes, om ook in de toekomst een vitale parochie te
blijven.

Voor het volledige persbericht: 20190704 PERSBERICHT_TOEKOMST SW

Voor informatiefolder TOEKOMST, ga naar: www.rkwillibrordus.nl/publicaties/informatiefolder-toekomst/