Parochie in gesprek over Samen op Weg – Bijeenkomst 19 maart

Wilt u meepraten over wat het betekent kerk te zijn, om samen op weg te zijn als geloofsgemeenschap, over de toekomst van de kerk? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst op zaterdag 19 maart a.s.

In 2023 vindt een wereldwijde bisschoppensynode plaats. Bisschoppen van overal vandaan praten dan over een aantal thema’s, doen aanbevelingen en maken afspraken. Sinds het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn er meerdere synodes geweest, onder meer over familie en gezin, over de Eucharistie, over het woord van God in de Bijbel en de verkondiging en over jongeren in de kerk.

In 2023 gaat het over het samen op weg zijn, als kerk. Met een moeilijk woord: over synodaliteit. Het besef dat we als mensen samen op weg zijn hoort bij de Kerk vanaf het begin. De eerste christenen werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Het past bij dit onderwerp dat niet alleen de bisschoppen er over praten, maar dat ook gewone gelovigen meedoen. De paus heeft daarom iedere gedoopte over de hele wereld uitgenodigd om deel te nemen.

De parochie pakt het initiatief op en organiseert op zaterdag 19 maart een aantal gesprekken. Die gesprekken gaan, samengevat, over de volgende vragen:

1. Willen en kunnen we deel uitmaken van de kerk, een gemeenschap vormen met andere gelovigen, verbonden met elkaar en met God?

2. Hoe kunnen we actief deelnemen en een bijdrage leveren aan die Kerk, die bedoeld is als een netwerk van liefde?

3. Hoe kunnen we in de wereld met woord en daad getuigen van Gods liefde?

We nodigen, naast alle parochianen, ook mensen uit van organisaties met katholieke wortels en van organisaties waar regelmatig een goed contact mee is. Het is een unieke kans om mee te praten over geloof en levensovertuiging en wat iemand van de kerk verwacht op dat gebied. Het gaat om open gesprekken en echte dialoog en het is niet de bedoeling diverse meningen over de leer of organisatie van de kerk tegen elkaar af te zetten.

Van de gesprekken in de parochie wordt een kort, samenvattend verslag gemaakt en dat verslag wordt naar de bisschop gestuurd.

Voor alle deelnemers organiseren we rond het middaguur een gezamenlijke lunch. Afhankelijk van iemands mogelijkheden en van het aantal deelnemers, zullen we een indeling in gesprekstafels maken, zodat iedereen gezamenlijk de lunch kan gebruiken en, hetzij vooraf aan de lunch, hetzij daarna, mee kan doen met een gesprek. Per gesprek van twee uur zijn er maximaal 7 deelnemers, zodat iedereen goed gehoord wordt. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de locatie bepaald.

Wie wil meedoen met zo’n gesprek en daarmee een bijdrage wil leveren aan de ínput’ voor de synode van 2023 kan zich opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team, telefoonnummer 0316-523468 of via email: team@rkliemers.nl. U kunt zich aanmelden tot en met 31 januari. Zo snel mogelijk na aanmelding ontvangt u bericht over de plaats van samenkomst en het tijdstip van gesprek.

Wellicht ten overvloede: de bijeenkomst op 19 maart zal zo georganiseerd worden dat we voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. Mochten die zo aangescherpt worden dat het evenement niet door kan gaan, dan laten wij u dat uiteraard tijdig weten.