Parochiebestuur

De Parochie Sint Willibrordus heeft een parochiebestuur met de pastoor als voorzitter.

Pastoor Thanh Ta
Pastoor Thanh Ta

De overige leden van het parochiebestuur zijn:

Dhr. Hans Sluiter                            vice-voorzitter
Dhr. Fabian van Buuren                secretaris
Dhr. Joost Mulder                          penningmeester
Dhr. Piet Mulder                             lid
Mevr. Toos Looman-Verhoeven  lid
Dhr. Bart Grijpma                           lid

Ter ondersteuning van het parochiebestuur:

Lotte Putman – secretariële bestuursondersteuning – bestuur@rkliemers.nl
Hanny Bolck & Maria Lamers – financiële administratie – administratie@rkliemers.nl