Kerkberichten

VIERINGEN

Donderdag 10 oktober om 19.00 uur
Mariaviering  met werkgroep en het St. Caeciliakoor uit Babberich.

Zondag 13 oktober 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Remmers en het ritmisch koor uit Babberich.
GebedsintentiesGerrit en Dineke Gudden­de Kinkelder, kinderen en kleinkind, Martin Bitter, Wim en Diny Wanders­-Berntsen, Overleden ouders Willemsen-­Kuster, Frits en Betty Hugen­-Wienhoven, Theo en Mia van Alst­-Postma, Thea en Diny Martens, Trees van Haren­Rieswijk, Trees Wouters-Baars, Jan Godschalk, Harry de Reus, Theo Hoksbergen en overleden ouders Hoksbergen-Koenders.
Collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap

Zondag 27 oktober 11.00 uur:
Allerzielenviering met Pastoraal werker M. Smits en medewerking van werkgroep en het AMK koor.

TAIZÉVIERING
Zaterdag 5 oktober 2019 om 19.00 uur, Remigiuskerk Duiven. Thema: Trouw geloof. U bent van harte uitgenodigd! Het gelegenheidskoor/ensemble oefent op de vrijdagavonden 20 en 27 september en 4 oktober om 19.15 uur in het parochiecentrum naast de Remigiuskerk. Aanmelden gelegenheidskoor/ensemble gaat via onderstaand mailadres. Inlichtingen: Taizeliemers@gmail.com

Getijden van Sint Jan
Er blijken misverstanden te zijn ontstaan rond de Getijden van Sint Jan. In een bepaalde publicatie wordt gemeld dat die op zondag 16 juni zouden plaatsvinden. Dat is helaas niet het geval. Vanwege de late Pasen dit jaar, waardoor de Oud-Zevenaarse kermis in het weekeinde van 23 juni valt, is het niet mogelijk de Getijden op die zondag ( ’s morgens vroeg, ’s middags en ’s avonds) in de Oud-Zevenaarse kerk te zingen. Uitwijken naar een week eerder (16 juni) is eveneens onhaalbaar, omdat dan veel zangers van het projectkoor aan de Groessense Omdracht deelnemen. In onderling overleg werd al eerder besloten, dat er dit jaar helaas geen Getijden van Sint Jan in Oud-Zevenaar gezongen worden.
De eerstkomende viering met het Gregoriaans projectkoor is op eerste Adventsdag, zondag 1 december.