Kerkberichten

Vieringen
In verband met de Corona pandemie zullen tot nader order alle openbare liturgische vieringen niet doorgaan. Ook de Goede Vrijdag viering, de bijzondere Kruisweg op 10 april a.s., kan  geen doorgang vinden. 

Intenties voor  de online Palmzondagviering op 5 april om 9.30 uur:
Ouders Hülkenberg-Jansen en kleinzoon Rik, Maria Driessen-van Rumund en dochter Maria, Theo en Mia van Alst-Postma, Maria Dirkse, Wim Th. Willemsen, Jos Ariës en overleden ouders Ariës-van Megen, Jan en Trees van Haren-Rieswijk

Mededeling:

Overleden op vrijdag 13 maart in de leeftijd van 77 jaar de heer Wens Twal, wonende Citer, Zevenaar. Zijn uitvaartdienst was op woensdag 18 maart in de geloofsgemeenschap Sint Martinus Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.

Uitstel hoorzitting:
Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur van de parochie moeten besluiten om de hoorzitting van 31 maart niet door te laten gaan. Zodra de situatie verbetert en er weer afspraken gemaakt kunnen worden, zal een nieuwe datum worden gepland en laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.