Organisatie

De locatie Sint Martinus Lathum Giesbeek wordt aangestuurd door de locatieraad. De locatieraad wordt gevormd door parochianen:

Harry Wieggers                   voorzitter
Hanny Bolck-Winterink     penningmeester
Rudie Gores                        secretaris

De raad vergadert 1 x per maand op de tweede woensdag van de maand. Men bespreekt de gang van zaken in de parochie in brede zin:

  • Welke activiteiten worden georganiseerd of organiseert de locatieraad zelf?
  • Wie nemen de werkzaamheden voor hun rekening?
  • Welke specifieke vieringen verzorgen we, wat dient daarvoor afgesproken te worden en wie nodigen we uit?

De locatieraad nodigt regelmatig werkgroepen uit om verslag te komen doen van hun werkzaamheden. De wensen van de werkgroepen worden geïnventariseerd en de raad tracht de juiste voorwaarden te scheppen voor de activiteiten.
De kerk beschikt over drie kosters die bij toerbeurt hun werkzaamheden verrichten. Een zangkoor verzorgt de gezangen in de vieringen. Verder beschikt de locatie over tachtig vrijwilligers die het kerkelijk leven mogelijk maken. Een greep uit de activiteiten:

  • Het kerkhof verzorgen;
  • De koorzang verzorgen tijdens vieringen;
  • De kerk schoonmaken, koper poetsen, glazen wassen en kerk dweilen;
  • Assisteren bij vieringen en uitvaarten en bij bijzondere vieringen;
  • Lezingen verzorgen;
  • Kerststal opbouwen en afbreken;
  • Contactmomenten verzorgen met de kinderen van de Paulusschool.

De stichting “Vrienden van de Giese Toren” organiseert activiteiten om de bouw van de toren te bekostigen. Het is een zelfstandige stichting die zich ten doel !cid_2BFE53F38E1945C99457CCC6F17B4D98@RGoresPCheeft gesteld om nog een bepaald bedrag door activiteiten bij elkaar te brengen opdat de toren helemaal afbetaald kan worden. Als het vereiste bedrag bijeen gebracht zal zijn, beraadt de stichting zich op haar mogelijke verdere taken. Deze stichting zet maandelijks een team ‘torenwachters’ in, dat de maandelijkse bezichtiging van de Toren onder begeleiding mogelijk maakt.