Opstarten doopvoorbereidingen

Met het opstarten van de fysieke liturgische vieringen, heeft het pastoraal team besloten ook de voorbereidingen van het Doopsel weer op te starten.

We nodigen (jonge) ouders uit om hun kind aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van het Doopsel. Zij die dat al gedaan hebben, zijn reeds benaderd voor de voorbereidingen.

Uit veiligheidsoverwegingen vinden de voorbereidingen in een kerkgebouw plaats. Om dezelfde reden zullen alle doopvieringen individueel plaatsvinden. De vier (nog niet te sluiten) kerken waar doopvieringen gehouden kunnen worden zijn: Andreaskerk Zevenaar, Remigiuskerk Duiven, Martinuskerk Doesburg en de Maria Onbevlekt Ontvangenkerk te Lobith.

Met betrekking tot het Vormsel hebben we op dit moment helaas nog geen zicht wanneer we die kunnen opstarten.