Oproep van pastoraal team

Het pastoraal team van de parochie Sint Willibrordus probeert in deze hectische tijd ook tijd te vinden voor (telefonische) pastorale gesprekken met die mensen uit onze parochie die het juist nu in tijden van Corona zwaarder hebben dan normaal.

Mocht u iemand weten die dringend nood heeft aan pastorale aandacht, dan kunt u dat aanvragen bij het pastoraal team, per mail team@rkliemers.nl of middels bijgaand antwoordstrookje. Antwoordstrook pastorale hulp
Overleg bij voorkeur eerst van tevoren met die persoon, dat u het verzoek aan het pastoraal team stuurt.

Mocht u zelf tijd en ruimte hebben om het pastoraal team hierin te assisteren, laat het ons dan ook weten middels bijgaand antwoordstrookje. Antwoordstrook pastorale hulp
Bij een eventueel persoonlijk pastoraal contact met parochianen, zullen we rekening houden met de adviezen rondom gezondheid en de veilige omgang met elkaar.