Onvolledig rekeningnummer van de parochie in parochiemagazine Op Weg

Op pagina 7 van het parochieblad Op Weg is per abuis het rekeningnummer van onze parochie Sint Willibrordus onvolledig vermeld. Het juiste rekeningnummer moet zijn:
NL31 RABO 0156 0462 10. In het onvolledige nummer ontbreken de laatste twee cijfers.
Op pagina 2 van Op Weg staat het nummer wel goed vermeld. Excuses voor het ongemak.