Liturgie in de parochie in coronatijd vanaf 1 juli 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in de afgelopen tijd met verschillende betrokkenen, op verschillende momenten en via de verschillende media (website, nieuwsbrief, persberichten) gecommuniceerd hebben, dat we vanaf zondag 5 juli publieke Eucharistievieringen opstarten.

Hieronder de belangrijkste punten op een rij:

  • In het Eucharistisch Centrum Andreaskerk Zevenaar vindt vanaf zondag 5 juli iedere zondag een publieke Eucharistieviering plaats. Voor informatie over aanmelding zie: Aanmelding
  • Vanaf 1 september worden ook in de andere 12 kerken Eucharistievieringen opgestart.
  • Het streven is om vanaf september Fysieke Communie uit te reiken, zowel in Zevenaar als op de ander locaties. Tot die tijd is er Geestelijke Communie.
  • Waar gemeenschappen het kunnen opbrengen en regelen, kunnen ‘woorddiensten’ door vrijwilligers worden gehouden.
  • Het protocol van de Bisschoppenconferentie verbiedt gedurende de coronatijd het houden van (woord- en) Communievieringen.
  • Aan de hand van het basisprotocol van het pastoraal team, gaan de locatieraden de komende tijd aan de slag en stellen een eigen protocol op waarbinnen publieke vieringen in hun kerk te mogen en kunnen houden.