Documenten kerksluiting Lathum-Giesbeek

Ten behoeve van de hoorzitting op 3 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

 • Document van het bisdom: Het onttrekken van een kerkgebouw aan de Goddelijke Eredienst
  Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst
 • Pastoraal beleidsplan 2017-2019
  Pastoraal Beleidsplan ‘Benieuwd en Dienstbaar’ 2017-2019
 • Liturgieplan pastoraal team
  Pastoraal liturgieplan
 • Informatiefolder toekomst
  Informatiefolder TOEKOMST
 • Definitief werkplan (volgt uiterlijk 18 februari)

  Op verzoek zijn onderstaande documenten aan te vragen via: toekomst@rkliemers.nl:

 • Volledig rapport van de Monumentenwacht, d.d. september 2018
 • Meerjaren OnderHoudsbegroting
 • Financieel stuk
 • Exploitatie geloofsgemeenschap
 • Beschrijving kerkgebouw met inventaris in historisch en kunsthistorisch opzicht (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland)
 • Beschrijving van het gebouw en grondstuk naar ligging, omvang, bouwkundige staat, annex-gebouwen en planologische positie