Aanmelden en informatie fysieke vieringen

Vanaf zondag 5 juli vinden er weer fysieke Eucharistievieringen plaats in de H. Andreaskerk in Zevenaar. Wij hopen dat deze voorzichtige start de nodige informatie oplevert, om daarna ook op andere locaties weer vieringen te kunnen houden.

Om weer te kunnen beginnen met publieke vieringen, dienen we ons aan een aantal regels te houden in verband met het tegengaan van besmettingen met het Corona virus. Naast de inmiddels welbekende maatregelen voorgeschreven door het RIVM, is de belangrijkste wijziging voor u, dat u zich vooraf dient aan te melden voor een viering. Er is daarvoor een aanmeldingsformulier gemaakt: Aanmeldformulier opgave viering  
(U dient dit formulier eerst op te slaan, waarna het ingevuld kan worden. Daarna nogmaals opslaan. Het formulier kunt u dan mailen of toesturen)
Het formulier is ook te verkrijgen bij het Centraal Secretariaat in Zevenaar.

Daarnaast is er een flyer gemaakt met daarin een overzicht van de belangrijkste regels en protocollen voor, tijdens en na een viering: Flyer heropstarten vieringen

In een speciale informatievideo op ons YouTube kanaal wordt kort uitgelegd hoe het er in de kerk uit ziet met inachtneming van alle Corona maatregelen: https://www.youtube.com/watch?v=nm9P6IgDFGI

Comments are closed.