Kerkberichten

Vieringen

Zaterdag 4 april om 18.30 uur [Palmpasen]: Woord/Communieviering
Voorganger: M. Smits m.m.v. Dameskoor
Intentie: Ouders Teunissen – Claassen

Zondag 12 april om 11.00 uur [1e Paasdag]: Woord/Communieviering
Voorganger: diaken A.van Zundert m.m.v. Dames- en Liturgiekoor
Jaargedachtenis: Ouders Gerrit Mulder en Gerda Mulder Berendsen
Intenties: Rieky Derks – Loef namens de buurt Molenstraat, Jan Buil namens onze geloofsgemeenschap, ouders Terhaerdt – van Embden, Leo Snoei nsamens onderhoud kerkhofploeg, Jaap en Annie Kummeling, Jo en Henk Gerritzen namens Familie Gerritzen

 ————————————————————-

Het parochiecentrum geopend is op dinsdag 7 april van 9.30 tot 11.30 uur