Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Sint Martinus

Locatie & secretariaat
Adres:       Keurbeek 9, 6914 AE Herwen
Telefoon:  0316 – 247320 of 0316 – 541993
E-mail:      herwen-aerdt@rkliemers.nl

Openingstijd secretariaat
Het secretariaat is geopend op de eerste dinsdag van de maand  van 9.30 tot 11.30 uur.

Wij helpen u graag met
– Opgave voor doop, huwelijksviering, jubileumviering;
– Opgave gebedsintenties;
– Melden van een sterfgeval;
– Aanmelden kerklidmaatschap;
– Aanvragen van doopbewijzen;
– Adreswijzigingen
– Informatie over onze geloofsgemeenschap

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 64 RABO 0327956097

Geloofsgemeenschap
De geloofsgemeenschap Sint Martinus in Herwen & Aerdt maakt deel uit van de Parochie Sint Willibrordus. Deze parochie is gevormd uit de voormalige parochies in de gebieden rond Zevenaar, Duiven en Doesburg. Er is één pastoraal team. Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen Pastorale Raad of locatieraad, die is samengesteld uit leden van de diverse kerkelijke werkgroepen, aangevuld met een voorzitter en een secretaris.

img_8538img_8519

Pastorale Raad

Freek Jansen, Voorzitter
Angelique van Hal, Secretaris
Ben Roording, Koster
Jolice Jeurissen, 1e Communie / Vormsel
Jan Gieling, Hennie Voss, Kerkhof
Joanne Timmermans, Redactie Martinusblad
Marion Bloemberg, Liturgie / rooster
Marijke Aaldering, Liturgiekoor / Caritas
Toon Hendriksen, Lid
Theo Dukkerhof, Misdienaars
Willy Span, Uitgeleidedienst / Woord & Communievieringen/ Martinusblad