Herinvoering anderhalve meter en mondkapjes in kerken

Op advies van de Nederlandse bisschoppen zal onze parochie de anderhalve meter regel opnieuw gaan instellen. Deze maatregel gaat per zondag 21 november in. Ook het dragen van een mondkapje voeren we in. Deze maatregel geldt per onmiddellijke ingang, dus vanaf zondag 14 november.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken