Kerkberichten

VIERINGEN

Reguliere vieringen in de komende periode

– Zondag 20 september om 9.30 uur: Woorddienst – voorgangers Wim Herbes en Piet Peters

– Woensdag 7 oktober om 19.00 uur: Eucharistie – voorganger pastoor Thanh Ta

Intenties Frieda Lucassen-Roordink, Wim en Lies Melchers-Derksen, Riekie Roelofs, Bernard en Marie van Onna-Aleven, Hennie en Wilhelmien Roordink-van der Velden en Norbert, ouders Thuis-van Aalten, ouders de Haan-Witjes, ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, Henk Derksen en Paul, Antoon Willemsen, Saskia Roos-Willemsen, Bennie Derkzen, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Bernard en Mientje Bouwman-Driessen, Joost en Riet Vermeulen-Meijer, Theodorus Dominicus, Familie Kloppenburg, Bertus Driessen, ouders Bolder-Raasing, Riet Lenting-van Gellekom, Theo Uffing, Matheus Janssen,

– Zondag 25 oktober om 9.30 uur Woorddienst – voorgangers Wim Herbes en Piet Peters

De ingang voor de kerk is via de deur onder de toren. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.

De anderhalve meter capaciteit in onze Andreaskerk te Groessen is maximaal 120 kerkgangers. Voor het bijwonen van bovengenoemde reguliere vieringen is vooraf aanmelden niet nodig. Ook het registreren bij de kerkdeur is niet meer nodig. U hoeft uw naam en telefoonnummer dus niet meer op te geven. Indien nodig zullen wij het aantal kerkbezoekers ter plekke tellen om te zorgen dat we de maximale anderhalve meter capaciteit niet overschrijden Wilt u zich toch vooraf aanmelden, dan kunt u terecht bij ons secretariaat aan de Dorpstraat 7.

Zondagse vieringen om 9.30 uur via het YouTube kanaal van de parochie: RK Liemers Parochie Sint Willibrordus

Bijzondere vieringen tot einde van het jaar

ALLERZIELENVIERING 
Op 2 november a.s. in de Heilige Andreaskerk te Groessen de jaarlijkse Allerzielenviering plaats. Bij die gelegenheid worden diegenen herdacht die overleden zijn de periode van Allerzielen vorig jaar tot nu.  Ook u als parochiaan bent welkom om met ons mee te gedenken, echter i.v.m. de corona-maatregelen moeten we hiervoor een limiet stellen (twee personen per familie) en dient u zich vooraf op te geven voor 20 oktober bij het locatie secretariaat. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar hebben voorrang bij de aanmelden (4 personen per familie)  en de overige plaatsen kunnen we verdelen onder de parochianen. Vanzelfsprekend gelden de basisregels: indien er klachten zijn die kunnen wijzen op een besmetting met het corona-virus, wordt u geacht niet naar de kerk te komen.

Aanmelding via: geloofsgemeenschap Heilige Andreas te Groessen. Dorpstraat 7, 6923 AA  Groessen. Bereikbaar via 0316 – 345973 alleen op di en vr van 10.30-12.00uur.  Email: groessen@rkliemers.nl.

Nb.  i.v.m. de Corona-maatregelen kunt u voorafgaand aan de dienst GEEN grafkaarsen kopen achterin de kerk.  Indien U gebruik wilt maken van deze kaarsen, kunt u op dinsdag

27 en vrijdag 30 oktober van 10.30 tot 12.00 uur deze kaarsen kopen in de sacristie van de kerk tijdens de openingstijden van het secretariaat.

-Vieringen met Kerstmis: Over deze vieringen volgt nadere informatie in het volgende Op Weg aangezien we een grotere belangstelling verwachten.

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG
Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.