Kerkberichten

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur (!) in het Eucharistisch Centrum via het YouTube kanaal van de parochie: RK Liemers Parochie Sint Willibrordus. Intenties: die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen in viering in Zevenaar.

INTENTIES

Zondag 8 augustus
Familie Kloppenburg, Theodorus en Riek van Disthuizen-Peters, Roza Boss-Meijer.

Zondag 15 augustus
Anja Janssen-Hubers, Maria Nass-Uffing, jaarged Leike van Bethray, Bernard en Marie van Onna, Zuster Andrea Roelofs, jaarged.Cato Bolk, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Roza Boss-Meijer.

OVERLEDEN

21 juli jl., overleed in de leeftijd van 78 jaar mw. Roza Boss-Meijer. Dat zij mag rusten in vrede en wij wensen allen die zich met haar verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

11 juli – Franks Keultjes in de leeftijd van 89 jaar.
29 juni – Riet Vermeulen-Derksen in de leeftijd van 90 jaar.
3 mei – Bennie Driessen in de leeftijd van 81 jaar.
20 april – Frits Mathijssen in de leeftijd van 85 jaar.
15 april – Anneke Knuiman in de leeftijd van  85 jaar.
3 april – Thea Roordink-Stokman in de leeftijd van 83 jaar.
27 maart – Theo Bouwman in de leeftijd van 71 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.