Kerkberichten

NIEUWE VORM VAN SAMENKOMEN: LUNCHBIJEENKOMST

De Pastorale Raad van de geloofsgemeenschap Heilige Andreas is in Groessen onlangs begonnen met een nieuwe vorm van samenkomen. Bij voldoende deelname gaan we hiermee door en wel op elke 2e zaterdag van de maand. U bent die dag om 12.00 uur van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met een broodje met elkaar in gesprek te gaan over alles wat u bezighoudt. Piet Peters leidt dit gesprek.

BELANGSTELLING?

Eerst volgende lunchbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 13 november om 12.00 uur in de sacristie van de H. Andreaskerk te Groessen. Reserveer een plaatsje door u aan te melden op dinsdagochtend tussen 10.30 uur en 11.30 uur via telefoonnummer 0316 – 34 59 73 of per e-mail: groessen@rkliemers.nl Krijgt u niet direct contact, dan kunt u ook bellen met nummer 06 – 25 47 44 12 (Nelly Degen).

Eerst volgende bijeenkomst is op:  zaterdag 11 december om 12.00 uur.

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum.
Intenties die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen tijdens de viering in Zevenaar.

Dinsdag 2 november om 19.00 uur
Allerzielenviering. Deze woorddienst wordt verzorgd door Ria van de Looi en José Vedder met medewerking van het Herenkoor o.l.v. Martijn van Leeuwen.

INTENTIES

Zondag 24 oktober (worden gelezen in Zevenaar)
Dorien Verlangen, Fien Dominicus-Meijer.

Zondag 2 november – overledenen november 2020 – november 2021

Theo Bouwman, Thea Roordink-Stokman, Frits Mathijssen, Anneke Knuiman, Bennie Driessen, Riet Vermeulen-Derksen, Frans Keultjes, Roza Boss-Meijer, Dorien Verlangen, Fien Dominicus-Meijer, Riek Aaldering-van Drueten, ouders Koning-Bloemberg, Anja Janssen-Hubers, familie Vreman, Miriam Reijmer-Peters, Maria Nass-Uffing, Bertus en Leike van Bethray, Bertus Driessen, ouders Bloemberg-Witjes, Joep en Mientje Derksen-Koning, Bernard en Marie van Onna, vader en moeder Degen, Cato Bolk, Truus en Dina Degen, Piet en Trudy Steenkamp, ouders Uffing-Roes en overleden kinderen, vader en moeder Staring, Thea Staring-van den Hazelkamp, Hennie Wouters, overleden familie Wouters-Booltink, Theo en Willy Roordink-Meister en zoon Ralf, Wim en Stien Bisseling-Roordink, ouders Roordink-Reijmers, grootouders Meister-Hieling, ouders Gertsen-Wanders Sjonnie en Wilke, ouders Berndsen-Peters Geert en Doortje, jaargedachtenis Jan Stokman, ouders Hageman-Winters, ouders Derkzen-Willemsen, Bennie Derkzen, ouders Polman-Boland, ouders Uffing-Reijmer, Harry Meijer, ouders Meijer-Ledderhof en kleinzoon Stef, Jan te Witt, Riet Moorman-Raben, Bep Elfrink, Gerda Willemsen-Bloemberg, Bennie Knuiman, Carla Brinkman-Knuiman, Anneke Knuiman, ouders Smink-Willems en Marcellino.

OVERLEDEN

Op 10 oktober overleed Riek Aaldering-van Drueten in de leeftijd van 91 jaar. Dat zij mag rusten in vrede en wij wensen allen die zich met haar verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

Op 19 september overleed Dorien Verlangen in de leeftijd van 66 jaar. Op maandag 20 september jl. overleed Fien Dominicus-Meijer in de leeftijd van 90 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

21 juli – Roza Boss-Meijer, 78 jaar
11 juli – Franks Keultjes,  89 jaar.
29 juni – Riet Vermeulen-Derksen, 90 jaar.
3 mei – Bennie Driessen, 81 jaar.
20 april – Frits Mathijssen, 85 jaar.
15 april – Anneke Knuiman,  85 jaar.
3 april – Thea Roordink-Stokman, 83 jaar.
27 maart – Theo Bouwman, 71 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.