Kerkberichten

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur (!) via het YouTube kanaal van de parochie: RK Liemers Parochie Sint Willibrordus. Intenties: die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen in viering in Zevenaar.

2 mei
Familie Kloppenburg, Wim en Lies Melchers-Derksen, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Theo Bouwman, Thea Roordink-Stokman, Bennie Derkzen.

9 mei
Maria Nass-Uffing, Bertus en Leike van Bethray, Bertus Driessen, Joep en Mientje Derksen-Koning, Bernard en Marie van Onna, Piet en Trudy Steenkamp, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Theo Bouwman. Thea Roordink-Stokman, Bennie Derkzen.

12 mei – in Groessen
Bennie Derkzen, Theo Uffing en overleden familie.

Woorddienst in de H. Andreaskerk in Groessen: 12 mei, 2 juni, 7 juli en 4 augustus om 19.00 uur

OVERLEDEN

27 maart – Theo Bouwman in de leeftijd van 71 jaar
3 april – Thea Roordink-Stokman in de leeftijd van 83 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

OMDRACHT GROESSEN

Ook dit jaar kan de processie, die gepland staat voor zondag 30 mei a.s. niet doorgaan. Mogelijk kan er rond de genoemde datum enige versoepeling plaatsvinden t.a.v. de maatregelen rondom het Coronavirus, maar dan nog kunnen we geen waardige processie houden. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden voor overleg met koren, muziekverenigingen en andere instantie om zich voor te bereiden. We hopen dat we volgend jaar weer een beroep te kunnen doen op de inzet en ondersteuning van vele mensen en dat we weer een mooie Omdracht kunnen houden.  Blijf gezond en houd moed.    Processie comité Groessen.

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.