Kerkberichten

VIERINGEN

Zondag 6 oktober om 11.00 uur : Woord & Communieviering. Werkgroep gaat voor, er is geen koor. Intentie: Jo Ewes

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap is dinsdag 1 oktober geopend van 9.30 tot 12.00 uur.

Gedoopt
Op zondag 12 mei jl. zijn Lotte Visser, Tijn Lentjes en Thomas Roordink door het Heilig Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Van harte proficiat.

Overleden
Op 11 mei jl. overleed de heer. Albertus Janssen in de leeftijd van 101 jaar
Op 15 mei jl. overleed mw. Maria Anna Scholten-Zijlstra in de leeftijd van 86 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.