Gezamenlijke ziekenzalving Liemerije Zevenaar

Op zaterdagmiddag 16 november a.s. om 15.00 uur, vindt in de Liemerije te Zevenaar de gezamenlijke ziekenzalving plaats voor bewoners en andere belangstellenden.

In de huidige pastorale praktijk geeft het pastoraal team prioriteit aan gemeenschappelijke ziekenzalvingen. Gezamenlijke ziekenzalvingen hebben dezelfde intentie en betekenis als een individuele zalving. Ze zijn weliswaar iets minder intiem, maar daarentegen feestelijk en gemeenschapsopbouwend van karakter. De gemeenschap voelt zich verbonden met de zieke en is tot steun. Gezamenlijke ziekenzalvingen zijn laagdrempelig, wat door velen wordt gewaardeerd.

Ook parochianen van buiten de Liemerije zijn welkom om aan te sluiten en het sacrament te ontvangen.