Eerste Heilige Communie en H. Vormsel

De Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel zijn hoogtepunten voor de kinderen die hieraan meedoen en voor de geloofsgemeenschap als geheel. Helaas zijn de voorbereidingen en ook de vieringen getroffen door de maatregelen.

Gelukkig is het mogelijk om, net zoals dat op scholen gebeurt, de moderne communicatiemedia in te zetten bij de voorbereidingen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vervaardigen van materiaal, zodat in ieder geval de voorbereidingen niet te veel vertraging oplopen. Afgelaste vieringen zullen op een later tijdstip doorgang vinden.

De geplande viering van de Eerste H. Communie voor het cluster Duiven op zondag 28 juni wordt vooralsnog niet geannuleerd. Mocht dit veranderen, dan krijgen de kinderen en hun ouders persoonlijk bericht.