Kerkberichten

Vieringen
Raadpleeg de algemene pagina onder de tab Vieringen.

Wij verwijzen u ook naar het YouTube kanaal van de parochie:
RK Liemers – Parochie Sint Willibrordus

Vanaf 22 september weer ‘koffie met bezieling’ in het parochiecentrum van de H. Remigiuskerk!

Videobeelden kerkgebouw H. Remigius in Duiven

Op verzoek van de coördinatiegroep van geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven heeft de Videoclub Duiven in de kerk opnames gemaakt. Allereerst zijn opnames gemaakt in en vanuit de kerktoren. In deze videofilm wordt informatie gegeven over de bouw en de constructie van de toren en over het in de toren aanwezige uurwerk. In een volgend deel van de film wordt het Elbertse-orgel getoond. Ook daarover wordt nadere informatie gegeven en natuurlijk hoort u het orgel in deze film ook klinken. In een derde film worden de pilasterkopjes met afbeeldingen van de wijze en de dwaze maagden vertoond en toegelicht. Ook komen de verschillende gebrandschilderde ramen die de kerk rijk is aan bod. Een DVD met daarop al deze filmopnames is te koop voor € 10,-. U kunt uw bestelling doorgeven aan het secretariaat van de geloofsgemeenschap via duiven@rkliemers.nl U krijgt dan te horen wanneer u de DVD af kunt komen halen.

Koffie met bezieling – Wegens de Corona maatregelen kan dit voorlopig niet doorgaan!

De H. Remigiuskerk is op dinsdagochtend open voor bezoek. Ook wordt er dan een kop ‘koffie met bezieling’ geschonken. Elke dinsdagochtend is het parochiecentrum in Duiven van 9.30 tot ongeveer 11.00 uur geopend voor iedereen die zin heeft in een kop koffie of een praatje. Voor wie dat wil, is er rond 10.00 uur gelegenheid om te starten met een bezinningsmoment: de Evangelietekst van de dag wordt gelezen. Daarna volgt een korte stilte en aansluitend wordt het Onzevader gebeden.

Rond 9.30 uur gaat ook de kerk open. Bezoekers kunnen binnen rustig rondkijken, gaan zitten en bidden of een kaarsje aansteken bij het beeld van Maria. Iedereen is er welkom!

Kerkdiensten
Voor de data en tijden van de vieringen in onze kerk verwijzen wij u naar de roosters op de pagina Vieringen in het hoofdmenu.