Kerkberichten

Koffie met bezieling

De H. Remigiuskerk is op dinsdagochtend open voor bezoek. Ook wordt er dan een kop ‘koffie met bezieling’ geschonken. Elke dinsdagochtend is het parochiecentrum in Duiven van 9.30 tot ongeveer 11.00 uur geopend voor iedereen die zin heeft in een kop koffie of een praatje. Voor wie dat wil, is er rond 10.00 uur gelegenheid om te starten met een bezinningsmoment: de Evangelietekst van de dag wordt gelezen. Daarna volgt een korte stilte en aansluitend wordt het Onzevader gebeden.

Rond 9.30 uur gaat ook de kerk open. Bezoekers kunnen binnen rustig rondkijken, gaan zitten en bidden of een kaarsje aansteken bij het beeld van Maria. Iedereen is er welkom!

Kerkdiensten
Voor de data en tijden van de vieringen in onze kerk verwijzen wij u naar de roosters op de pagina Vieringen in het hoofdmenu.