Doordeweekse eucharistievieringen en gebedsvieringen vrij toegankelijk

Naast de besloten zondagse eucharistieviering in de Andreaskerk van Zevenaar, zijn er op andere plekken in de parochie doordeweekse eucharistievieringen en gebedsvieringen in het weekend. Deze vieringen zijn wel open en toegankelijk voor kerkgangers zonder reservering of uitnodiging.

Vanaf vrijdag 6 november zal er ook in Zevenaar een tweewekelijkse eucharistieviering plaatsvinden die toegankelijk is voor belangstellenden. In alle gevallen geldt een maximum van 30 personen.

Op de parochiële website onder Vieringen ziet u het meest actuele overzicht van alle liturgievieringen van onze parochie: Vieringen