Pastoraal Programma

Zondag 17 mei 2020 – Oecumenische online viering Grote of Martinikerk Doesburg
 Parochie Sint Willibrordus (locatie Doesburg), Remonstranten Doesburg,  Samenwerkingsgemeente de Ooipoortkerk, NGPMB, Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en Protestantse Gemeente Hummelo. Programma voor de kinderen wordt verzorgd door M&M-tv op YouTube-kanaal ‘Kerk Angerlo Doesburg’ en via Facebook Prot.Gem. Angerlo Doesburg. De zang is door een cantorgroep van het koor ‘Per Cantare’.

Wilt u meevieren? Download hier het programma:
Orde van dienst – zondag 17 mei – Oecumenische viering in de Grote Kerk Doesburg

Pastoraal Programma
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Doesburg-Angerlo heeft in 2016 het pastoraal programma vastgesteld. U vindt het hier: Pastoraal Programma Doesburg-Angerlo