Diverse protocollen

Uitvaarten

In antwoord op de vraag naar het maximaal toegestane aantal personen bij een uitvaart in een kerk, volgen wij, net als de Kerkprovincie, de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent: voor een uitvaart in een kerk/crematorium/aula geldt dat er MAXIMAAL 100 bezoekers aanwezig mogen zijn (exclusief bedienaren en medewerkers), mits de 1,5 m regel dit toelaat.

Voor een uitvaartplechtigheid buiten geldt een maximum van 250. Zowel binnen als buiten uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen rondom onder andere 1,5 meter afstand houden en ventilatie.

Zang en muziek in de kerk

Er waren ook nog steeds vragen omtrent het aantal zangers (omdat in het landelijk protocol staat “een cantor of enkele zangers”) en blaasinstrumenten. Hierbij geeft de Utrechtse bisdomstaf aan dat het maximale aantal zangers in een kerk vier is (maar liever minder). Dit maximale aantal van vier geldt ook voor het aantal blaasinstrumenten. Onze parochie zal dit advies volgen.