Decreet onttrekking eredienst H. Martinuskerk Pannerden

Woensdag 29 september 2021, heeft het parochiebestuur de brief ontvangen van Willem J. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, betreffende het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Martinuskerk te Pannerden.

Voor de volledige tekst klik: Decreet

Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na 29 september kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden.