Decreet onttrekking eredienst H. Antonius Abtkerk

Vandaag, 17 september 2021, heeft het parochiebestuur de brief ontvangen van Willem J. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, betreffende het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Antonius Abtkerk te Loo.

Voor de volledige tekst klik: Decreet

Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na 17 september kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden.