Bestuurslid gezocht: vacature vicevoorzitter!

Wij zijn een parochie die er wil zijn voor mensen. Een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt. Wij zijn op zoek naar een vicevoorzitter, die weet wat organiseren en aanpakken is en die soepel op een effectieve manier communiceert en aanstuurt. Die het pastoraal en het bestuurlijk beleidsplan ondersteunt, die overtuigd katholiek is en zich uitgedaagd voelt onze parochie verder gestalte te geven. Herkent u zich in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken!

Werkomgeving
Wat wij bieden is een inspirerende omgeving, een goed functionerend, gedreven bestuurlijk team en adequate professionele ondersteuning in een dynamische, prettige omgeving. De ambities om de komende jaren inhoud te geven aan het nieuwe beleidsplan zijn groot en de uitdagingen zijn talrijk. Dat maakt het boeiend en leuk.

Profiel
Bent u een gedreven, stevige persoonlijkheid en wilt u graag samenwerken? Heeft u ook hart voor uw medemens, beschikt u over creativiteit en voldoende tijd om inhoud te kunnen geven aan deze uitdaging? Of weet u iemand die dat kan en graag zou doen? Neem dan contact op met ons via bestuur@rkliemers.nl. Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.

Mocht u beschikken over andere kwaliteiten maar geen bestuursfunctie ambiëren, meld u dan alstublieft ook aan. Het parochiebestuur kan altijd ondersteuning gebruiken. U bent van harte welkom!

Het parochiebestuur
Het parochiebestuur is er om de lokale parochiekernen te ondersteunen en om gezamenlijk richting te geven. Die lokale geloofsgemeenschappen zijn en blijven de kernen van onze organisatie. Voor velen zijn daar ook de aanspreekpunten voor onze parochie te vinden. Het doel en de taak van een parochiebestuur is vastgelegd in het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’. Zij bestuurt de parochie in zaken als parochiaal vermogen en de doelmatige besteding daarvan, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Het werk
Tot de taak van het parochiebestuur behoren:
Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
Financiële zaken;
Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten uit naam van de parochie;
Het bestuur is ook de werkgever van ons personeel;
Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid;
Tenslotte vertegenwoordigt het bestuur de parochie in het bisdom Utrecht, maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesloten.

Contact
Heeft u interesse en voelt u wat om u in te zetten voor onze parochie? Neem dan contact met ons via bestuur@rkliemers.nl