Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

Naast de verhoging van het aantal aanwezigen bij uitvaarten vanaf 28 april jl., hebben de Nederlandse bisschoppen besloten een extra beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Deze verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn beperkt tot maximaal 30. Het pastoraal team vraagt de lokale contactpersonen om na te gaan of dit van toepassing is op de kerken in hun locatie, en of dit consequentie heeft voor het aantal kerkbezoekers dat toegelaten wordt bij de te houden vieringen.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. Voor meer informatie zie de site van het bisdom: info bisdom