Currently browsing author

Rinette Kool

Geen livestream in zomerperiode

Vanwege de zomervakantie is er vanaf zondag 25 juli tot begin september geen livestream van de viering uit het Eucharistisch Centrum Andreaskerk …

Nieuwe doopvoorbereidingen

We nodigen (jonge) ouders uit om hun kind aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van het Doopsel.Uit veiligheidsoverwegingen zullen …

Online vieringen YouTube en AVG

Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er sinds maart 2020 video- …