Currently browsing author

Rinette Kool

Centraal Secretariaat gesloten

Het Centraal Secretariaat is gesloten op 2e pinksterdag, maandag 24 mei. Voor dringende pastorale zaken als een uitvaart of ziekenzalving kunt u …

Online vieringen YouTube en AVG

Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er sinds maart 2020 video- …

Opstarten doopvoorbereidingen

Met het opstarten van de fysieke liturgische vieringen, heeft het pastoraal team besloten ook de voorbereidingen van het Doopsel weer op te …