Currently browsing author

Rinette Kool

Herstart fysieke vieringen

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we vanaf 5 maart, sinds de harde ‘lockdown’ medio december 2020, weer met publieke vieringen …

Opstarten doopvoorbereidingen

Met het opstarten van de fysieke liturgische vieringen, heeft het pastoraal team besloten ook de voorbereidingen van het Doopsel weer op te …

Vastenbrief 2021 kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft een Vastenbrief gepubliceerd bij gelegenheid van het begin van de Veertigdagentijd. De brief draagt de titel ‘Tijd om het …