Aanpassing liturgie vanwege ‘lockdown’

De nieuwste maatregelen om het corona-virus tegen te gaan, leiden tot een aantal aanpassingen voor wat betreft de liturgie in onze parochie. Daartoe heeft het pastoraal team op 17 december jl. een briefing doen uitgaan naar alle geloofsgemeenschappen alsmede per nieuwsbrief de overige parochianen geïnformeerd. U kunt de nieuwsbrief nalezen door op de button hiernaast te klikken of via de link: extra nieuwsbrief

Onder het tabblad ‘Vieringen’ op deze website vindt u concreet het meest actuele vieringenoverzicht.