Aanmelden Heilig Vormsel 2022

Vanaf vandaag kun je je opgeven/ kunt u uw kind opgeven voor deelname aan de voorbereidingen op het ontvangen van het sacrament van het heilig vormsel van 2022. Deze voorbereidingen beginnen met een gezamenlijke informatieavond voor zowel de aankomende vormelingen als hun ouders. Deze informatieavond vindt plaats op:

woensdag 9 februari 2022 om 19.00 uur

Het sacrament van het vormsel is een mooi en waardevol feest. Maar wellicht ook moeilijk voor sommigen. Daarom vraagt het de nodige voorbereiding. Tijdens de voorbereidingen zijn er allerlei activiteiten, waaronder creatief bezig zijn, voor jezelf, maar ook voor anderen. Iedere vormeling ontvangt een werkmap. Op de informatieavond worden ook de de overige data van de voorbereidingen en de datum van de viering van het heilig vormsel bekend gemaakt.

U kunt uitnodiging en aanmeldformulier onderaan de pagina downloaden en invullen. We ontvangen het aanmeldformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 januari 2022 per mail of per post:

Centraal Secretariaat, o.v.v. Vormsel 2022
Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar

Tel. 0316 – 52 34 68

E-mail: secretariaat@rkliemers.nl

Wij hopen veel aanmeldingen te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet, het pastoraal team

UITNODIGING & AANMELDFORMULIER VORMSEL 2022