Aanmelden dopen en doopvoorbereiding

We nodigen (jonge) ouders uit om hun kind aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van het Doopsel.

De vier (nog niet te sluiten) kerken waar doopvieringen gehouden kunnen worden zijn: Andreaskerk Zevenaar, Remigiuskerk Duiven, Martinuskerk Doesburg en de Maria Onbevlekt Ontvangenkerk te Lobith.

De volgende doopvoorbereiding is gepland op woensdag 10 november om 19.30 uur.
Deelname aan een doopvoorbereiding is een voorwaarde om uw kind te laten dopen. Bij het Centraal Secretariaat van de parochie (secretariaat@rkliemers.nl of 0316-523468) is een aanmeldformulier beschikbaar en zijn de data van de doopzondagen (tot het einde van dit jaar) op te vragen.

Wees welkom!