INFORMATIE coronamaatregelen vanaf 1 januari

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot verdere aanscherping in verband met de lockdown die door de overheid is ingesteld.

1. Hieronder de geldende maatregelen op een rij:

• Maximaal 50 aanwezigen bij publieke vieringen, medewerkers niet meegeteld;

• Maximaal 4 zangers/cantoren toegestaan. Het pastoraal team verzoekt de koren zich direct terug te schalen tot het maximum van 4 zangers, ook bij repetities;

• Bij kerkelijke uitvaarten zijn maximaal 100 aanwezigen (op 1,5 meter) toegestaan;

• Verplichte 1,5 meter; zowel voor kerkgangers, koorleden als medewerkers;

• Mondkapje op bij verplaatsing & basisregels m.b.t. hygiëne;

• Thuis blijven bij klachten;

• Geen fysieke vieringen na 17.00 uur.

2. Vanaf januari: tellen bij de deur

Voor de weekend- en doordeweekse vieringen vanaf 1 januari tot en met 14 januari wordt er bij de
betreffende kerken bij de deur geteld, zodat het maximaal toegestane aantal van 50 kerkbezoekers niet
wordt overschreden. U hoeft zich dus niet van tevoren aan te melden. Voor het totaal overzicht van
vieringen verwijzen we naar de website.


3. Solidariteit en vertrouwen
De bisschoppen benadrukken dat de lockdown impact heeft ook voor het kerkelijke leven. “Maar”,
vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit
met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en
in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”