Aanmelden Heilig Vormsel 2022

Vanaf vandaag kun je je opgeven/ kunt u uw kind opgeven voor deelname aan de voorbereidingen op het ontvangen van het sacrament …

Deelname Eerste Heilige Communie 2022

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen in groep 4 van de basisscholen binnen Parochie Sint Willibrordus, Indien uw kind(eren) volgend jaar wil(len) …

Online vieringen YouTube en AVG

Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er sinds maart 2020 video- …