Online vieringen YouTube en AVG

Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er sinds maart 2020 video- en audio opnames van de zondagse eucharistievieringen in de H. Andreaskerk te Zevenaar gemaakt en online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen …

Een uur stilte in de kerk

De coronatijd zorgt ervoor dat we vaker dan we willen weinig mensen om ons heen hebben. Er is ook weinig vermaak. Toch kun je alleen en in stilte wel wat beleven. Zeker als je de juiste plaats opzoekt. Bijvoorbeeld een kerkgebouw. Een katholieke kerk is ontworpen om te bidden en …

Herstart fysieke vieringen

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we vanaf 5 maart, sinds de harde ‘lockdown’ medio december 2020, weer met publieke vieringen voor maximaal 30 personen gaan starten. We kijken uit naar het weer samen-vieren. Voor degenen die er niet fysiek bij aanwezig kunnen/willen zijn, bestaat de mogelijkheid om de …

Opstarten doopvoorbereidingen

Met het opstarten van de fysieke liturgische vieringen, heeft het pastoraal team besloten ook de voorbereidingen van het Doopsel weer op te …