Nieuwe doopvoorbereidingen

We nodigen (jonge) ouders uit om hun kind aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van het Doopsel.Uit veiligheidsoverwegingen zullen doopvieringen individueel plaatsvinden, met uitzondering van kinderen uit een en hetzelfde gezin/ familie. Die kunnen wel samen in een viering gedoopt worden. De vier (nog niet te sluiten) …

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat …

Online vieringen YouTube en AVG

Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er sinds maart 2020 video- …