Herstart fysieke vieringen

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we vanaf 5 maart, sinds de harde ‘lockdown’ medio december 2020, weer met publieke vieringen voor maximaal 30 personen gaan starten. We kijken uit naar het weer samen-vieren. Voor degenen die er niet fysiek bij aanwezig kunnen/willen zijn, bestaat de mogelijkheid om de …

Richtlijnen en veiligheidsprotocollen

Nu we vanaf 5 maart wederom gaat herstarten met vieringen waarbij maximaal 30 bezoekers welkom zijn, willen we u nogmaals wijzen op een aantal richtlijnen en veiligheidsprotocollen, om het kerkbezoek zo veilig mogelijk corona-proof te laten verlopen. Algemene basisregels: Blijf thuis bij gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten of verhoging) Houd 1,5 meter afstand …

Opstarten doopvoorbereidingen

Met het opstarten van de fysieke liturgische vieringen, heeft het pastoraal team besloten ook de voorbereidingen van het Doopsel weer op te starten. We nodigen (jonge) ouders uit om hun kind aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van het Doopsel. Zij die dat al gedaan hebben, zijn …

Vastenbrief 2021 kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft een Vastenbrief gepubliceerd bij gelegenheid van het begin van de Veertigdagentijd. De brief draagt de titel ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’. Hieronder een kort fragment: “In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid (lees: coronapandemie) begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden …