Actie Kerkbalans 2021 gestart

In het weekend van 16/17 januari start de actie Kerkbalans 2021. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op hun leden om een financiële bijdrage te geven aan hun plaatselijke …

Nieuwjaarswens pastoor Thanh

GELUKKIG NIEUWJAAR! Bij aanvang van het nieuwe jaar, 2021, een ‘goede boodschap’ van pastoor Thanh Ta te beluisteren op het YouTube-kanaal van de parochie. Klik op de link om de nieuwjaarswens te beluisteren: Nieuwjaarswens pastoor Thanh. Namens pastoraal team, parochiebestuur en medewerkers parochie Sint Willibrordus: alle goeds voor 2021!

Aanpassing liturgie vanwege ‘lockdown’

De nieuwste maatregelen om het corona-virus tegen te gaan, leiden tot een aantal aanpassingen voor wat betreft de liturgie in onze parochie. Daartoe heeft het pastoraal team op 17 december jl. een briefing doen uitgaan naar alle geloofsgemeenschappen alsmede per nieuwsbrief de overige parochianen geïnformeerd. U kunt de nieuwsbrief nalezen …

Mondkapje in de kerken

Sinds 30 september jl. geldt in Nederland een dringend advies voor alle mensen vanaf 13 jaar om een (niet medisch) mondkapje te …

Diverse protocollen

Uitvaarten In antwoord op de vraag naar het maximaal toegestane aantal personen bij een uitvaart in een kerk, volgen wij, net als …

Reactie R.K. Kerk op oproep overheid

In een schrijven aan de parochies van zaterdagochtend 10 oktober jl. schrijven de Nederlandse bisschoppen:‘In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen …