Opgave misintenties t/m 31 mei

Zolang er geen reguliere publieke vieringen plaatsvinden, in ieder geval t/m 31 mei, kunt u misintenties opgeven tot donderdag 12.00 uur bij het Centraal Secretariaat: secretariaat@rkliemers.nl, telefoon: 0316 – 52 34 68. De misintenties worden dan voorgelezen in de privé-mis van het pastoraal team, welke op zondag om 09.30 uur …

Eerste Heilige Communie en H. Vormsel

De Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel zijn hoogtepunten voor de kinderen die hieraan meedoen en voor de geloofsgemeenschap als geheel. Helaas zijn de voorbereidingen en ook de vieringen getroffen door de maatregelen. Gelukkig is het mogelijk om, net zoals dat op scholen gebeurt, de moderne communicatiemedia in te …

Bezorging parochiemagazine Op Weg

Onder normale omstandigheden zou vanaf vandaag het nieuwe nummer van parochiemagazine Op Weg bezorgd worden. In deze roerige tijden met allerlei preventieve maatregelen op het gebied van hygiëne en sociaal contact – die uiteraard zoveel mogelijk in acht genomen dienen te worden –  is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Vanuit team …

Oproep van pastoraal team

Het pastoraal team van de parochie Sint Willibrordus probeert in deze hectische tijd ook tijd te vinden voor (telefonische) pastorale gesprekken met …

Verscherpte maatregelen m.b.t. Coronavirus

Beste vrijwilligers, parochianen en kerkbezoekers, In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus ontvingen we hedenmorgen een schrijven van het aartsbisdom, …